Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 831 af 26. august 2005 om østersfiskeri i Limfjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 24 af 23. januar 2008 og bekendtgørelse nr. 373 af 15. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 3 udgår.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. maj 2009.

Fiskeridirektoratet, den 26. maj 2009

Anders Munk Jensen

/ Maria Krohn