Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2009

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, samt § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007 samt § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Økonomistyrelsen, forrentes med en nominel rente på 4,25 pct. p.a. i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 7,0 pct. p.a. i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2009.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.1287 af 11. december 2008, bekendtgørelse nr. 672 af 26. juni 2008, bekendtgørelse nr. 1508 af 13. december 2007, bekendtgørelse nr. 614 af 14. juni 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 609 af 15. juni 2006, bekendtgørelse nr. 652 af 27. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1490 af 15. december 2004, bekendtgørelse nr. 537 af 15. juni 2004, bekendtgørelse nr. 1124 af 15. december 2003, bekendtgørelse nr. 528 af 18. juni 2003, bekendtgørelse nr. 1016 af 12. december 2002, bekendtgørelse nr. 460 af 14. juni 2002, bekendtgørelse nr. 1092 af 18. december 2001, bekendtgørelse nr. 558 af 18. juni 2001, bekendtgørelse nr. 1105 af 13. december 2000, bekendtgørelse nr. 555 af 21. juni 2000, bekendtgørelse nr. 979 af 13. december 1999, bekendtgørelse nr. 446 af 9. juni 1999, bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1999 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet.

SKAT, den 17. juni 2009

Ole Kjær

/ Per Hvas