Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om frist for ansøgning om tilladelse til fortsat at drive virksomhed med hold af ræve

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve fastsættes:

§ 1. Ansøgning om tilladelse til at fortsætte virksomhed med hold af ræve indtil den 31. december 2023, jf. § 4, stk. 2, i lov om forbud mod hold af ræve, skal være modtaget i Justitsministeriet senest den 31. juli 2012.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Justitsministeriet, den 25. juni 2009

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano