Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning mv. inden for forberedende voksenundervisning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007 om undervisning mv. inden for forberedende voksenundervisning foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 2, ændres »Forberedende voksenundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud og voksenuddannelsescentrets eget tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om informationssystemet for voksenuddannelser (VIDAR)« til: »Forberedende voksenundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud og voksenuddannelsescentrets eget tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, indberettes til Uddannelsesguiden (UG.dk), jf. bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Undervisningsministeriet, den 22. juni 2009

P.M.V.
Peter Grønnegård
Afdelingschef

/ Helle Mortensen