Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0832

Resumé

Klager – en person – klagede over overskriften og artiklen ”Kærestedrama skaber uro” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

FCK Håndbolds forhold er af klar almen interesse. Dette indebærer som udgangspunkt ikke, at også spillernes privatliv har almen interesse. I det foreliggende tilfælde lægger Pressenævnet til grund, at det har medført uro blandt spillerne og kan have haft betydning for FCK Håndbolds resultater, at klubbens træner [K] efter det oplyste har afbrudt forholdet til spilleren [A] og har indledt et nyt forhold til spilleren [B].

På baggrund af det anførte – og da artiklerne i B.T. ikke indeholder oplysninger om [K]s privatliv i videre omfang end, hvad der er rimeligt af hensyn til omtalen af FCK Håndbolds forhold – finder Pressenævnet ikke har tilsidesat god presseskik ved omtalen af [K]s private forhold.

Nævnet finder, at B.T. heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik og udtaler derfor ikke kritik af B.T.

Advokat Henrik Peytz har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i B.T. den 24. april 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

B.T. bragte den 24. april 2009 forsideoverskrifterne ”[K]s valg skaber uro” samt med mindre typer ”Kærlighedsdrama i FCK Håndbold” og ”Forlader [A] - kæreste med ny spiller”. På forsiden var indsat tre billeder, ét af henholdsvis af [K], FCK-spilleren [A] og FCK-spilleren [B].

Inde i avisen bragte B.T. en artikel under overskriften ”Kærestedrama skaber uro” og underoverskriften ”FC Københavns træner [K] har vraget en spiller som kæreste og forelsket sig i en ny” og ”Kærligheden kan have en høj pris især på arbejdspladsen”. Af artiklen fremgik følgende:

”Mens danske virksomheder i stadig stigende grad laver politik for, hvordan medarbejdere og chefer må have indbyrdes relationer på arbejdspladsen, så er det største kvindelige danske sportsnavn gennem tiderne, [K], lige nu midt i en sag, der egentlig burde være privat, men som påvirker hele FC Københavns håndboldsatsning.

Gik fra en spiller til en anden

Klubben står lige nu i den vigtigste periode i [K]s københavnske trænerkarriere. Men hovedstadsholdet har hverken lykkens gudinde eller fru Fortuna med sig i forsøget på at vinde guld, og det bliver ikke nemmere af, at der ifølge B.T.s oplysninger er uro i [K]s spillertrup. Årsagen skal findes hos cheftræneren selv.

B.T.s kilder i FCK Håndbold fortæller, at [K] for nylig kaldte sine spillere til møde. Foran forsamlingen fortalte trænerprofilen, at hun og kæresten gennem otte år [A], som spiller på [K]s hold, havde valgt at gå fra hinanden. Og årsagen skulle findes i spillertruppen, og hun hedder [B]. Den 28-årige tyske landsholdsspiller og playmaker har været i hovedstadsklubben siden 2007, og hendes kontrakt udløber om to måneder.

Dårlig timing

Den usædvanlige situation kommer med den værst tænkelige timing. En ting er DM-guldet og de aktuelle udfordringer. Noget andet er, at hele satsningen på håndbold i FCK, hvor man står foran en beslutning om at bygge en stor Arena til især håndbold ved siden af Parken, i høj grad er bygget op omkring projekt [K].

[K] har været træner for FCK Håndbolds kvinder siden sidste sommer og har altså haft godt ti måneder til at lære den tyske stjerne at kende. Så godt, at [A] må flytte ud af [K]s hus i Odense, hvor de i mange år har boet i nærheden af håndboldtrænerens forældre. I stedet bor [A] nu midlertidigt i parrets lejlighed i København.

»Alle troede, de skulle være sammen for altid og var uadskellige,« sige kilder omkring håndboldklubben Frederiksberg.

Alligevel kommer det ikke bag på iagttagere, at det netop er [B] og [K], der er holdets nye par. Træneren har lige fra begyndelsen givet playmakeren en meget stor portion ansvar på håndboldbanen, og det har udviklet den tyske lærerstuderende meget.

Ikke nok med at københavnerholdet er i finalen i Cup Winners Cup. De har også kniven for struben i de sidste to slutkampe, der skal lægge grundlaget for hele næste sæson.

Derfor kommer kærlighedsdramaet yderst ubelejligt for håndboldklubben, hvor truppen nu trækkes med snakken i krogene.

Føler sig isoleret

[A] er trist og ked af det, mens [B] er glad og alligevel føler sig isoleret, fortæller B.T.s kilder.

Spillerne har ifølge kilderne svært ved at tackle situationen, da de ikke rigtig kan finde ud af, hvem de skal holde med i relationen, og de har ikke let ved at tackle det ufrivillige indblik i trænerens privatliv.

Ikke just befordrende for et hold der står overfor årets mest afgørende periode. Måske netop derfor tabte FCK den mærkelige kamp til FC Midtjylland onsdag aften. Efter 50 helt lige minutter trak et ellers meget skadeplaget Midtjylland-hold fra københavnerne og kørte en overraskende sejr på 21-20 hjem, til stor irritation for [K].

Trekantsdrama ny situation

[K] har tidligere kunnet balancere sine relationer med sin karriere. Selv da hun i mange år trænede Slagelse med [A] på holdet, var kærlighedsrelationen ikke noget, medspillere bed mærke i, selvom de naturligvis vidste besked. Måske var [K] endda nogle gange for hård i sin kritik af [A] i et forsøg på at hive lidt i den anden retning og sørge for, at ingen skulle kunne sætte en finger på hendes træneregenskaber.

Men når der er tre parter samt et helt håndboldhold involveret, kan privatlivet ikke længere adskilles fra arbejdslivet, og den lykkelige overflade krakelerer angiveligt. Sportschef hos FCK Håndbold, [C] står med ansvaret for en glad og tilfreds spillertrup.

»Jeg ønsker ikke at udtale mig om, hvordan vi forholder os til situationen. Jeg er sportslig ansvarlig, og det skal jeg nok leve op til, men jeg har ikke nogen kommentarer.«

Har I tænkt jer at melde noget ud?

»Ikke lige nu i hvert fald. Det er nødvendigt at tage stilling til det, men hvordan vi gør det, holder vi internt.«

Ingen kommentarer

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra [K], [A] og [B]. FCK-formand [D] ønskede i går ikke at tale med B.T.”

Samme dag bragte avisen en artikel under overskriften ”Kollega-kærlighed betyder ballade” og underoverskriften ”Dårlige resultater, splid og mistrivsel. Det venter, hvis chefen kærester rundt med de ansatte, mener erhvervspsykolog”, hvori erhvervspsykolog Torben Hansen udtalte sig om det problematiske i at være kæreste med chefen på en arbejdsplads dels for de involverede og dels for de øvrige ansatte og virksomheden. Psykologen refererede direkte til det omtalte forhold mellem [K] og [B], ligesom der til artiklen var indsat et billede af [K].

Advokat Henrik Peytz fremsendte ved mail af 23. april 2009 kl. 16.58 følgende til B.T.s chefredaktør, [E]:

”Jeg retter henvendelse til Dem som advokat for [K], idet jeg har forstået, at FCK’s pressechef er blevet kontaktet af en journalist fra B.T., der var interesseret i oplysning om [K] til brug for en artikel vedrørende hendes private forhold.

Som det formodentligt er B.T. bekendt fra tidligere sager, som min klient har ført og vundet over Se og Hør, ønsker min klient ikke at få sit privatliv omtalt i medierne, og eventuelle fredskrænkelser vil blive retsforfulgt.

På denne baggrund og i lyset af de nævnte domme beder jeg B.T. respektere ovennævnte og således undlade at bringe en artikel om min klients private forhold.”

Advokaten har oplyst, at et brev med identisk indhold samme dag kl. 14.06 blev overbragt til redaktionen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Henrik Peytz har anført, at artiklens opsætning og indhold om [K]s private forhold, fremsat på et internt møde i FCK Håndbold, henhører under privatlivets fred. Det har igen betydning, at klager er en kendt person. B.T.s formål med at bringe omtalen af klagers private forhold har åbenbart alene været at drage kommerciel fordel af klagers private forhold. Det understøttes af, at historien er bragt på forsiden af avisen med betydelig styrke. Hverken et tema om ’kærlighed på jobbet’, FCK Håndbolds spillemæssige resultater eller mistrivsel i en spillertrup vil under normale omstændigheder være interessant nok til at kunne bære en eksponering af den pågældende karakter.

På grund af brevet og mailen af 23. april 2009 samt tidligere sager var B.T. bekendt med, at klager ikke ønskede sit privatliv omtalt i pressen. Advokaten har herudover henvist til Østre Landsret dom af 24. september 2004, gengivet i UfR 2005.123 Ø.

Klager ønsker ikke en eventuel kritik af B.T. offentliggjort.

2.2 B.T.s synspunkter

Avisen har anført, at sagen ikke handler om klagers privatliv, men om uroen på en arbejdsplads og en sandsynlig årsag til, at FCK Håndbold mod forventning ikke indfriede sine mål.

Artiklen beskriver den uro, der har været i FC Københavns spillertrup og som har givet anledning til at sammenkalde spillerne før sæsonens afgørende kampe. Spillere og kilder, der bekræfter uroen, er anonyme, da de stadig ansat i FC Håndbold og fungerer under [K]s ledelse og er anset andetsteds i organisationen. Det var en målsætning for FCK, at holdet i år skulle kvalificere til Champions League-turneringen og næste sæson vinde den. Siden 24. april 2009 er de afgørende kampe mod det danske mesterskab afviklet, og FCK kommer ikke med i hverken finalerne og sandsynligvis heller ikke næste års Champions League.

I Parken Sport og Entertainment, organisationen bag FCK, er man tillige dybt inde i overvejelserne om at bygge en storhal. Det er i det perspektiv, at forholdene på arbejdspladsen FCK Håndbold er interessant, og artiklerne fokuserer også kun på det sportslige og den sportslige betydning af uro på holdet. Situationen i FCK bliver kun en sag, fordi der opstår uro i truppen og organisationen, og fordi der afholdes et spillermøde.

I en tid, hvor et diskussionsemne på arbejdspladser er et kodeks for, hvordan man må være relateret både som kolleger og i forhold til ledelsen, er det naturligvis et emne, når der opstår uro i en af de mest medie-overvågede dele af sportens verden. Forsidens ordlyd går også på uroen og ikke på det, at klager har fået ny partner.

Avisen har herudover anført, at advokatens mail var sendt til chefredaktør [E] (der var på ferie), og ikke til den ansvarshavende redaktør Peter Brüchmann, hvilket vil være normal procedure for en sag om medieansvar. [E] videresendte mailen til Peter Brüchmann, der derved modtog mailen om morgenen den 24. april 2009.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

FCK Håndbolds forhold er af klar almen interesse. Dette indebærer som udgangspunkt ikke, at også spillernes privatliv har almen interesse. I det foreliggende tilfælde lægger Pressenævnet til grund, at det har medført uro blandt spillerne og kan have haft betydning for FCK Håndbolds resultater, at klubbens træner [K] efter det oplyste har afbrudt forholdet til spilleren [A] og har indledt et nyt forhold til spilleren [B].

På baggrund af det anførte – og da artiklerne i B.T. ikke indeholder oplysninger om [K]s privatliv i videre omfang end, hvad der er rimeligt af hensyn til omtalen af FCK Håndbolds forhold – finder Pressenævnet ikke har tilsidesat god presseskik ved omtalen af [K]s private forhold.

Nævnet finder, at B.T. heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik og udtaler derfor ikke kritik af B.T.

Afgjort den 25. juni 2009