Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Hjemmeværnets anciennitetstegn

(godkendt af Dronningen den 25. september 2008)

§ 1. Personer, som har forrettet i alt 25, 40, 50 eller 60 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet, tildeles hjemmeværnets anciennitetstegn.

Stk. 2. Tildelingen foretages af hjemmeværnsledelsen.

§ 2. Tegnet er ovalt og præges i sølv. Aversen er præget med en egekrans, der indrammer en økse og en maskinpistol i krydsopstilling samt en hånd holdende en fakkel med flamme og over denne en kongekrone. Reversen er præget med indskriften: ”FOR FRIVILLIG TJENESTE I HJEMMEVÆRNET”.

Stk. 2. Ved i alt 25 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i mellemgrønt krydsbånd med mørkeblå og lyseblå kantstriber adskilt med hvide skillestriber.

Stk. 3. Ved i alt 40 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet et egeblad af sølv.

Stk. 4. Ved i alt 50 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet et egeblad af guld.

Stk. 5. Ved i alt 60 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet to egeblade af guld.

§ 3. Anciennitetstegnet tilbageleveres ved tildeling af tegnet for højere anciennitet, jf. § 2, stk. 3-5, eller ved modtagerens død.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1/4 2009. KFF B. 4-20 ophæves den 31/3 2009.

Forsvarsministeriet, den 12. juni 2009

Pernille Reuter Eriksen

Redaktionel note
  • Forsvarsministeriets Kundgørelse for Forsvaret B