Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Læs Ind-service

Bekendtgørelse nr. 1008 af 20. oktober 2005 om Læs Ind-service ophæves den 1. juli 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 30. juni 2009

Lene Espersen

/ Niels Henrik Englev