Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om muslinger m.m.

(Alexandrium pseudogonyaulax)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 840 af 20. juli 2006 om muslinger m.m., som ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af 11. juli 2007, foretages følgende ændring:

1. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2009.

Fødevarestyrelsen, den 1. juli 2009

Annelise Fenger

/ Charlotte Røgild Knudsen


Bilag 1

»Bilag 4

Grænseværdier for giftige alger
 
Algeart
Grænseværdi, celler pr. liter
Forgiftningstype
Furealger
   
Dinophysis acuminata
500
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Dinophysis acuta
100
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP, Pectenotoksiner
Dinophysis dens
100
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Dinophysis norvegica
1.000
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Dinophysis rotundata
1.000
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Dinophysis spp.
1.000
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Protoceratium reticulatum
kun hvis mus reagerer
Yessotoksin-forgiftning
Protoceratium spp.
kun hvis mus reagerer
Yessotoksin-forgiftning
Lingulodinium polyedrum
kun hvis mus reagerer
Yessotoksin-forgiftning
Lingulodinium spp.
kun hvis mus reagerer
Yessotoksin-forgiftning
Prorocentrum lima
500
Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
Prorocentrum balticum
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Prorocentrum micans
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Prorocentrum minimum
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Prorocentrum triestinum
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Prorocentrum spp.
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Alexandrium pseudogonyaulax
kun hvis mus reagerer
Potentielt giftige
Alexandrium ostenfeldii
500
Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
Alexandrium tamarense
500
Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
Alexandrium minutum
500
Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
Alexandrium spp.
500
Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
Protoperidinium crassipes
kun hvis mus reagerer
Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP
Protoperidinium curtipes
kun hvis mus reagerer
Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP
Protoperidinium spp.
kun hvis mus reagerer
Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP
Karenia mikimotoi
kun hvis mus reagerer
Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP
Karenia spp.
kun hvis mus reagerer
Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP
Kiselalger
   
Pseudo-nitzschia seriata
200.000
Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP
Pseudo-nitzschia spp.
500.000
Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP
Blågrønalger
   
Nodularia spumigena1)
100.000
Nodularin. Potentielt toksisk. Hudirritation
Anabaena spp.
kun hvis mus reagerer
Potentielt toksisk. Hudirritation
1) Kolonier pr. liter«