Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om Kapitalafkastsatsen for 2009

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2009 til 4 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

SKAT, den 20. juli 2009