Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Begunstigede ikke skattepligtig af indkomst i trust

Kan Skatterådet bekræfte:

1. at A og B ikke vil blive beskattet af det løbende afkast fra trust 1, så længe A’s stedmoder S lever?

2. at X, Y og Z ikke vil blive beskattet af det løbende afkast fra trust 1, så længe S lever?

3. at det ikke har andre skattemæssige konsekvenser for nogen af ovennævnte end de som nævnes i spørgsmål 4, når S’ rentenydelsesret ophører ved hendes død?

4. At de i spørgsmål 1 nævnte personer først beskattes af afkastet fra trusten på det tidspunkt, hvor A’s stedmoders ret til afkastet ophører, dvs. ved hendes død?

Såfremt det vurderes, at X, Y og Z ikke kan anses for retmæssige ejere af trustmidlerne i Trust 1, kan Skatterådet da bekræfte:

5. at midlerne vil blive behandlet som arv fra et engelsk bo, når formuen overføres til A og dennes hustru eller til X, Y og Z ved A’s død, og at overførslen af midlerne ikke vil udløse dansk skat, idet der under alle omstændigheder er tale om udbetaling af midler fra A’s eller S’ udenlandske bo?

6. At Trust 2 kan anses for etableret før ovennævnte personers tilflytning til Danmark, med den virkning, at X, Y og Z anses for skattemæssige ejere af kapitalen på tilflytningstidspunktet, og at der ikke vil ske fiksering af afkast fra denne trust og dermed heller ikke afkastbeskatning fra midlerne fra denne trust hos nogen af de ovenfor nævnte personer?

7 a) Kan Skatterådet bekræfte, at Danmark lemper beskatningen af afkastet Trust 1 med skat betalt til Storbritannien, selv om skatten betales af trustees på vegne af trusten?

7 b) Kan Skatterådet bekræfte, at Danmark lemper beskatningen af afkastet iTrust 2 med skat betalt til Storbritannien, selv om skatten betales af trustees på vegne af trusten?”