Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om uddannelse af kordegne m.fl.

Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 100 af 14. februar 1992 om uddannelse af kordegne m.fl. ophæves den 31. august 2009.

Kirkeministeriet, den 7. maj 2009

Birthe Rønn Hornbech

/ Sine Thiman Dreyer