Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0880

Resumé

Klager – en person – klagede over artikler i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt i 1982 og 1984, og nævnet først har modtaget klagen den 27. juli 2009, er fristen overskredet. Klagen over Fyns Amts Avis afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[K] har klaget til Pressenævnet over artikler i Fyns Amts Avis i marts 1982 og marts 1984, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen er modtaget i Pressenævnet den 27. juli 2009.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 2009-6-0879: [K] mod Ærø Folkeblad.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt i 1982 og 1984, og nævnet først har modtaget klagen den 27. juli 2009, er fristen overskredet. Klagen over Fyns Amts Avis afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 6. august 2009