Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love

(Digital tinglysning m.v.)

I medfør af § 5 i lov nr. 106 af 7. februar 2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love (Digital tinglysning m.v.) bestemmes, at lovens § 1, nr. 2-4, 6-17, 23-27, træder i kraft den 8. september 2009 kl. 9.00. Lovens § 1, nr. 25-27, træder dog kun i kraft for så vidt angår tinglysninger i tingbogen.

Skatteministeriet, den 25. august 2009

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen