Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0846

Resumé

Klager - et diskotek – klagede over artiklen ”Babes i Slagelse” på connery.dk

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder.

Pressenævnet finder ikke, at artiklen i forhold til [K] overskrider de vide rammer, der i praksis gælder for sådanne artikler, og nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere Connery.dk for ikke at forelægge kommentarerne for klager inden offentliggørelse. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

[K] har ved bestyrer [A] klaget til Pressenævnet over en artikel på Connery.dk den 19. maj 2009, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Connery.dk bragte den 19. maj 2009 under overskriften ”Babes i Slagelse” og underoverskrifterne ”Der er noget grueligt galt i Slagelse…” samt ”25 deltagere er fundet, og afstemningen er skudt i gang. Vi taler selvfølgelig om det prægtige show ”Miss Slagelse By Night”. Af artiklen fremgik følgende:

”Men noget er altså gået helt galt!

På hjemmesiden kan man se en bunke håbefulde tøser, i forskellige outfit, af forskellig standard – men er det virkelig den standard som Slagelse byder på for tiden!!

Bemærk især hvordan nummer 8, har fået en lidt for stram trøje på, og hvordan nummer 17 muligvis godt kunne gå for en ladyboy – men hvem fanden af øglerne skal egentlig vinde?

Jeg har virkelig svært ved at bedømme det, men lad os få din mening. Hvem skal vinde Miss Slagelse by night 2009?

Se det sørgelige udvalg her

http://klubk.dk/missslagelsebynight/index.php [link til et galleri over kandidaterne]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[A] har anført, at der er tale om en ”artikel”, og at teksten er offentliggjort under artikler på hjemmesiden. Det fremgår ikke af artiklen, at denne skulle være et debatindlæg, et udtryk for journalistens egen mening, eller at der er tale om en blog.

Artiklen indeholder nedsættende udsagn om et arrangement, som diskoteket arrangerer. Udsagnene fremsættes i en tone, der har skadevoldende hensigt, ligesom der i teksten opfordres til en hetz mod arrangementet og deltagerne heri. Kritikken er på intet tidspunkt forelagt klager (eller nogen af de deltagende piger), så klager havde haft mulighed for at imødegå kritikken. Henset til en forventelig økonomisk nedgang havde [A] gerne haft mulighed for at forsvare sig i artiklen.

2.2 Connery.dks synspunkter

Connery.dk har anført, at onlinemagasinet er et univers for drengerøve. Indholdet er skrevet med skæve vinkler, personlige holdninger og debatindlæg. I det påklagede indlæg er sitets holdning til billeder bragt på et offentligt site tilkendegivet. I den forbindelse er modpartens historie ikke relevant. Man kan ikke altid forvente en positiv omtale af et arrangement.

Læserne har vurderet, hvilken af deltagerne, der bør vinde. Der er ikke opfordret til nogen form for hetz. Det bærer læsernes indlæg også præg af. Connery.dk har afvist, at omtalen er krænkende eller skadelig for klager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder.

Pressenævnet finder ikke, at artiklen i forhold til [K] overskrider de vide rammer, der i praksis gælder for sådanne artikler, og nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere Connery.dk for ikke at forelægge kommentarerne for klager inden offentliggørelse. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Afgjort den 18. august 2009