Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0851

Resumé

Klager – en tandklinik – klagede over ”Basta”-udsendelsen ”Tandlæger i udlandet” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt de udførte og foreslåede behandlingsformer er hensigtsmæssige. Nævnet kan herunder ikke tage stilling til, hvorvidt [C]s tænder uretmæssigt er blevet trukket ud, eller om beskrivelsen heraf er korrekt. Disse forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik skal udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.1.

Tandlægerne Zohair Azzouzi og Boel Bergström driver begge tandklinikker, hvor danske tandpatienter behandles, og må derfor anses for at være i konkurrence med [K]. Dette forhold gav TV 2 anledning til at udvise agtpågivenhed over for tandlægernes udtalelser. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet imidlertid, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af TV 2 i anledning af de kommentarer og vurderinger, som Zohair Azzouzi og Boel Berg­ström fremkom med.

Udsendelsens oplysninger vedrørende påståede overbehandlinger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at TV 2 forud for interviewet gjorde den daglige leder, [F], bekendt med de kritiske spørgsmål. [F] afviser under interviewet kritikken og gør blandt andet opmærksom på, at der er tale om forskellige tandlæger og derved forskellige vurderinger. Hun afviser, at der er sket udtrækning af sunde tænder, og oplyser, at [K] måler tandkødslommerne ved paradentosediagnosticering. [K] har oplyst, at klinikken ikke har mulighed for at kommentere de enkelte patienters sundhedsforhold pga. tavshedspligt. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 for ikke at inddrage udtalelser fra [K]s tandlægefaglige personale.

På baggrund af interviewet med [F] finder nævnet videre, at det måtte have været klart for [K], at TV 2 kunne sætte udtalelserne i forbindelse med en anden vurdering af tandlægebehandlingerne. Nævnet udtaler derfor heller ikke kritik af TV 2 for at bringe andre tandlægers vurderinger af tandpatienterne uden at orientere [K] herom.

Pressenævnet finder, at TV 2 hverken ved omtalen af behandlingsplanen for [D] eller [E]s rejseformidling har tilsidesat god presseskik. Ved omtalen af [D]s behandling har nævnet lagt vægt på, at behandlingsplanen udspecificeres i indslaget.

Pressenævnet udtaler heller ikke i øvrigt sin kritik.

[K] har ved indehaver [A] klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 7. maj 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 7. maj 2009 i forbrugermagasinet Basta indslaget ”Tandlæger i udlandet”. Udsendelsen er kritisk over for tandbehandlingerne udført af [K] i Budapest, Ungarn. Klinikken behandler bl.a. danske tandpatienter, der rejser dertil for at få løst tandproblemer. I udsendelsen beskylder de tidligere patienter hos [K], ægteparret [B] og [C], klinikken for at foretage unødvendige indgreb, såkaldt overbehandling. Den omfattende behandling medfører, at selvom prisniveauet sammenholdt med danske priser behandling for behandling er lavere på [K], bliver den udvidede behandling samlet set dyrere for danske tandpatienter, end hvis patienten havde fået lavet en mindre omfattende og derved billigere behandling i Danmark. Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

Studievært: Masser af danskere tager til udlandet for at få ordnet deres tænder, fordi de tror, at de kan spare tusindvis af kroner. Men det kan gå hen og blive rigtig dyrt, når de udenlandske tandlæger ordner tænder, der intet fejler. Godaften og velkommen til Basta.

Speak: Mange danskere frygter tandlægen, også fordi det kan gøre ondt på pengepungen. Flere og flere søger derfor behandling i udlandet, men her skal man se sig for. Basta er taget til Budapest i Ungarn, hvor mange danskere efterhånden får lavet tænder. Vores patient, [D], er på vej ind på denne populære tandklinik [der vises billeder af [K]s bygning], hvor man oplyser, at over 4.000 danskere allerede har fået lavet tænder. Vi følger hende med skjult kamera for at finde ud af, om de ungarske tandlæger snyder med behandlingen. Ifølge Bastas oplysninger så opfinder de ungarske tandlæger her på klinikken [K] behandlinger til tusindvis af kroner, som ikke er nødvendige.

Tandlæge, [K], Budapest (skjult kamera): Vi er nødt til at ændre broen, for her er der også et problem. Alt, der ikke er fint og pænt, bliver fjernet.

[D]: Du gør det over det hele?

Tandlæge: Ja.

[D]: For alle mine tænder.

Tandlæge: Ja, her, her, her og her [tandlægen peger fire steder i [D]s mundhule]. Så det er alle fire sider.

[D]: Alle fire, okay.

Tandlæge: Og det er på grund af paradentose.

Speak: De ungarske tandlæger vil lave en bro samt en paradentosebehandling på alle tænderne, selvom Bastas patient hjemmefra fik at vide, hun blot havde brug for en tandrodsrensning mod paradentose på enkelte tænder.

Zohair Azzouzi, tandlæge: Hos [D], der fandt jeg, at der var nogle tænder med nogle begyndende huller. Og så fandt jeg egentlig, at der var en enkelt tand med en moderat grad af paradentose og så en 3-5 tænder med en mild grad af paradentose.

[Henvendt til tandpatienten] Summa summarum er, at jeg synes, du har nogle steder, hvor jeg synes, vi skal rense. Og i undermunden ser det rigtig pænt ud.

Speak: Sådan siger specialisten i Danmark. Og når man i Ungarn foreslår en meget dyrere og mere omfattende behandling, så skyldes det ren forretning, siger de patienter, Basta har talt med.

Speak: [C] [tandpatient] skulle have lavet implantater her i overmunden, hvor han har fået fjernet nogle dårlige tænder, og [B] skulle have undersøgelse for eventuel paradentose, men ungarerne har en anden plan.

[B], tandpatient: De tilbød mig blandt andet den der paradentosebehandling samtidig med en hel masse andre ting, der, med udtrækning af tænder, isætning af nye, og jeg ved ikke hvad. Til nogle og tyve tusinde.

Speak: Ungarerne ville, ifølge planen her, behandle mod paradentose og trække otte tænder ud, indsætte to implantater og lave fem plastikkroner.

[B]: Det var helt grotesk, synes jeg. Det var slet ikke derfor, jeg var kommet.

[C]: For mit vedkommende der, den her lille bro, jeg skulle have lavet dernede med to eller tre implantater, den var blevet til fire implantater og en ny overmund i form af et gebis, samt 22 tandkroner, alt i alt til 100.000 kroner.

Speak: Det er selskabet Tandrejser, der har formidlet kontakten til den ungarske klinik, hvor man lover besparelser på op til 80 %… Hun [Tandrejsers ejer, [E]] er ikke tandlæge, men en tidligere patient. Hun forklarer først, at hun bare hjælper patienterne til Ungarn som en slags hobby.”

[E] omtales i udsendelsen som [K]s agent. Hun afviser at være provisionslønnet efter, hvor mange behandlinger patienterne får udført af [K], men arbejder pr. timebetaling og videreformidler prisoverslag på baggrund af kundens oplysninger om ønskede behandlinger. I udsendelsen kritiseres [E] for fejlagtigt at give indtryk af at være tandlæge over for rejsekunder, der skal have lavet prisoverslag. Udsendelsen fortsætter:

”Speak: [C]s egen tandlæge skulle have op mod 75.000 kroner for behandlingen, men Tandrejser tilbyder, at det kan gøres for omkring 25.000 kroner i Ungarn.

[C]: Men når jeg så står dernede, bliver det lige pludselig 100.000 kr. Og samtlige mine tænder er et problem. Jeg kan slet ikke tage stilling til det, fordi jeg er så overrasket. Og så får jeg at vide, at jeg har to minutter til at tage stilling til det i. Og jeg skal skrive under på en kontrakt med, at jeg er indstillet på den behandling, som de har foreslået. Og grunden til, at jeg kun har to minutter til at tænke mig om, det er, at de har lagt hele behandlingen, de fem dage, vi skulle være dernede. Det var allerede tilrettelagt time for time i fem dage, så hvis jeg ikke sagde ’til’ her og nu med at gå i gang med behandlingen, jamen så kunne de ikke nå det, og så var min rejse faktisk derned, den var spildt.

Speak: Som det ses på denne reklamevideo for [K], så er ungarerne professionelle i deres markedsføring, og de overtaler også [C] til behandling. Han skriver under, og man starter med at trække fire tænder ud.

[C]: Overlægen dernede, han tog en finger op på de her sunde tænder, der skulle hives ud, og så vrikkede han lidt med sin tommeltot, og så sagde han: ”Ja, de sidder løse. De er ikke noget værd. Dem kan du lige så godt få trukket ud.” Og jeg satte så min egen tommeltot op bagefter for at se, om jeg kunne mærke noget. Det eneste, der bevægede sig, det var min tommeltot, men jeg tænkte, det må han nok vide bedre end jeg. Så han fik sgu lov til at hive dem ud, desværre. Så kom der en stor bamse ind af en tandlæge. Han var dobbelt så stor, som jeg var, og han skulle nærmest have fødderne mod væggen for at hive dem ud. Og han svedte og. Fordi han havde slet ikke håndkræfter til det der, så de måtte operere dem ud.

Speak: Efter den oplevelse afbryder ægteparret behandlingen på [K] og tager hjem. [B] er kommet af med over 7.000 kroner til tandrodsrensning mod paradentose, og [C] kommer til at betale 5.000 kroner for udtrækning af fire tænder, som han nu får at vide slet ikke behøvede at blive fjernet.

[C]: Det røntgenbillede, der var blevet taget jo, inden jeg gik i behandling dernede. Det fik jeg en kopi af med hjem, og det viste jeg så til danske tandlæger, som kun kunne bekræfte, at det var sunde raske tænder, der aldrig nogensinde skulle være taget ud. Så nu stod jeg i den situation, jeg skulle have lavet to gange fire implantater. Jeg startede med, at jeg kun skulle have lavet fire implantater, men nu skulle jeg lige pludselig have lavet dobbelt så meget. Og så sagde de danske tandlæger: Ja, nu er det ikke 50-75.000, vi skal have for den ene side, nu er det jo dobbelt op, fordi der også er i den anden side. Så nu bliver det mellem 100 og 150. Så det var en dyr rejse til Budapest.

Speak: [C] har i dag fundet en tandlægeklinik i Malmø, der kan lave implantaterne for omkring 46.000 danske kroner. Her ryster tandlægen på hovedet af den ungarske løsning, fordi en almindelig knogleopbygning, hvor man bygger kæben op og sætter implantater i, løser [C]s problem.

Speak: I Ungarn ville man fjerne syv tænder, sætte implantater ind og lave 16 kroner i [C]s undermund. I Sverige peger tandlægen [Boel Bergström] på en enkelt tand i undermunden, der kræver behandling.

Speak: Også [B] bliver beroliget, da hun henvender sig til danske tandspecialister. Hun behøver ikke få tænder trukket ud eller at få indsat implantater eller at få lavet kroner. Hun har haft paradentose, men har det ikke nu.

...

Speak: Hun har fået undersøgt tænderne hos to forskellige specialister, og de laver begge en rensning for at forebygge eventuel paradentose, men ser ingen grund til en mere omfattende behandling.

Ghazal Pakzad, tandplejer: Jeg kan ikke ud fra de behandlinger, jeg har lavet på [B], se noget aktivt paradentose overhovedet.

Speak: En almindelig tandrensning på denne klinik koster 600 kroner, og en tandrodsrensning mod paradentose koster mellem 3 og 6.000 kroner i Danmark. Det var det, der kostede over 7.000 kroner i Ungarn plus transport og ophold, og hvor man altså ville behandle [B] for alt i alt 23.000 kroner.

Speak: Her på [K] får Basta et interview med tandklinikkens daglige leder, [F].

Studievært: Hvis danske patienter har en følelse af at blive overbehandlet, fordi I vil tjene flere penge, hvad er så din reaktion på det?

[F], leder, [K]: De fleste patienter kommer netop, fordi de kan se, at vi behandler patienterne på ærlig vis. Vi gør nøjagtig, hvad patienten har brug for af behandling.

Studievært: Patient [C] troede, at han skulle have lavet implantater for ca. 25.000 kroner, og han endte med en behandlingsplan, som ville koste over 100.000 kroner. Her ville tandlægen trække syv tænder ud og lave 22 kroner, noget som danske tandlæger kalder vanvittigt, for han skulle ikke have fjernet en eneste tand. Er det ikke at overbehandle?

[F]: I denne sag vil man skulle sammenligne røntgenbillederne og tale med den tandlæge, der stod for behandlingen. For som jeg forstår det, er patienten blevet undersøgt flere steder.

Studievært: Men i Danmark ville man ikke have trukket en eneste tand ud, og der er store forskelle i behandlingsplanen her.

[F]: At trække tænder ud betyder ikke nogen stor prisforskel, kun en lille forskel.

Studievært: Men det var raske tænder.

[F]: Nej, det var ikke raske tænder. Det viser røntgenbillederne. Og vores tandlæge har skriftligt forklaret hvilke problemer, der var med tænderne. Og hvis patient siger noget andet, så har denne patient et problem. De fleste af vores patienter er tilfredse.

Studievært: Men I tjener vel mere, hvis I behandler patienterne mere?

[F]: Vi foretager ikke flere behandlinger, end patienterne har brug for. Så vi tjener ikke mere, end vi er berettiget til.

Studievært: Nu skal vi se nærmere på den agent, som den ungarske klinik, [K], bruger i Danmark. Og se, hvad ungarerne forsøger at overtale Bastas patient til.

Speak: Tilbage til Bastas patient, [D], som vi inden turen til Ungarn har fået en erfaren specialist til at undersøge. Hun er 64 år gammel og har ifølge specialisten noget betændelse omkring nogle tandlommer.

Speak: Specialisten udpeger altså mild paradentose ved fem tænder, som derfor skal tandrodsrenses. En behandling, der tilbydes overalt i Danmark, men ifølge Tandrejser eksisterer den ikke herhjemme. Det har [E] nemlig allerede oplyst til vores patient i telefonen.

Zohair Azzouzi, tandlæge: Når Tandrejser siger, at man ikke kan få kvalificeret paradentosebehandling i Danmark, så stiller jeg mig uforstående over for det. Paradentosebehandling er et de fag, som man har allermest undervisning i på tandlægeskolerne. Derudover praktiserer de fleste tandlæger alle typer af paradentosebehandling.

Speak: I Ungarn ser man anderledes på Bastas patient og hendes tænder. Her finder man problemer, som hun ikke tidligere har kendt til. De ungarske tandlæger tager udgangspunkt i et røntgenbillede og en forundersøgelse, der tager 10 minutter, og hvor der ikke laves målinger af tandlommerne, hvilket ellers er afgørende, hvis man skal diagnosticere paradentose.

Zohair Azzouzi, tandlæge: Jeg kan forstå, at man på klinikken i Ungarn, har diagnosticeret paradentose uden at have målt tandkødslommerne. Det kan man ikke. Diagnosticerer man paradentose uden af have målt tandkødslommerne, så udtaler man sig på et meget tyndt grundlag. Dvs., der er ikke noget grundlag for at udtale sig om, om der er paradentose, hvis man ikke har målt tandkødslommerne.

Studievært (tilbage i interviewsituationen hos [K]): Da hun blev undersøgt her, fik hun ikke målt tandkødslommerne. Danske tandlæger siger, at man ikke kan stille den diagnose uden at måle tandkødslommerne.

[F]: Vores paradontologer måler altid.

Studievært: Jeg kan sige, at hun blev ikke målt.

[F]: Igen kaster du beskyldninger ud i rummet uden at kende fakta. Du kan sige, hvad du vil, men måske var det en almindelig tandlæge, der undersøgte hende, og det er ikke hans opgave at måle tandkødslommer.

Speak: Men som vi har set på Bastas patient, så forhindrer det ikke ungarerne i at stille en generel diagnose om paradentose på alle tænderne.

[D]: Du gør det over det hele?

Tandlæge: Ja.

[D]: For alle mine tænder.

Tandlæge: Her, her, her og her. [tandlægen peger fire steder i [D] mundhule og viser fire fingre]. Alle fire sider.

[D]: Fire, okay.

Speak: Behandlingsplanen ser sådan ud: Der skal laves en specialrensning af tænderne til over 7.000 kroner. Der skal indsættes en stift og laves en bro. Det koster 9.000. Plus omkring 6.500 i rejseomkostninger. Alt i alt omkring 22.500 kroner.

Zohair Azzouzi, tandlæge: Det fremgår af behandlingsplanen, at de vil udskifte broen [peger på røntgenbillede] lige efter rodbehandlingen, eller nærmere to måneder efter rodbehandlingen. Dét synes jeg ikke er nødvendigt. Det er en velfungerende bro her og nu, og man kan sagtens rodbehandle ned igennem broen uden at skulle udskifte broen. Af behandlingsplanen fremgår det, at man vil lave para­dentosebehandling i hele tandsættet, altså både i overmunden og i undermunden. Det stiller jeg mig meget uforstående overfor i og med, at man vil lave paradentosebehandling på tænder uden paradentose.

Speak: Til sammenligning siger den danske specialist, at han kan lave den nødvendige behandling for omkring 2.500 kroner, så patienten vil altså i dette tilfælde spare omkring 20.000 ved at blive hjemme.

Studievært (hos [K]): Hun har af en specialist i Danmark fået at vide, at hun skal behandles på fem tænder, og hernede får hun at vide, at hun skal have en speciel rensning af alle tænder, og det er en meget dyr behandling. Synes du, det er i orden?

[F]: Det er to forskellige tandlæger. Og den ene har måske undersøgt munden, hvor den anden måske kun så på røntgenbillederne.

Studievært: Hvis hun var blevet behandlet her, ville det være meget dyrere end i Danmark. Det var ikke grunden til, at hun tog herned.

[F]: Rigtigt, men det er én sag ud af tusind. I 999 tilfælde er patienterne overbeviste om, at de har gjort det rigtige [Af de danske undertekster fremgår følgende: ”Rigtigt, men det er én sag ud af 1.999, hvor patienterne er overbeviste om, at de har gjort det rigtige.”] Så man er nødt til at se på, hvad der konkret er sket.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[A] har navnlig anført, at programmet havde til hensigt at afskrække danske tandlægepatienter fra at rejse til Budapest, og siden udsendelsens offentliggørelse har [K] modtaget mange aflysninger. Det er ensidig journalistik, og seerne har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt oplysningerne er korrekte. De konkurrerende tandlæger, danske Zohair Azzouzi og svenske Boel Bergström (begge underlagt Avmintand.dk), hjalp TV 2 med tilblivelsen af programmet og dets falske beskyldninger.

Udsendelsen giver fejlagtigt indtryk af, at [K] foretager unødvendige indgreb for at opnå en økonomisk gevinst. Forud for behandlinger udarbejdes en behandlingsplan på baggrund af røntgenbilleder og mundhuleundersøgelser. Behandlingsplanen er en ikke-bindende kontrakt, der så vidt muligt imødekommer patienternes egne forestillinger. I udsendelsen sammenlignes priser på usammenlignelige behandlinger og tekniske valg.

Det afvises, at der er fjernet sunde tænder uden årsag. På baggrund af røntgenbilleder af [C]s tandsæt har tandlæge, dr. Endre Felszeghys foretaget en vurdering. Denne skriftlige vurdering er fremlagt for Pressenævnet.

[C] giver i udsendelsen indtryk af, at hans tænder blev trukket ud med magt, idet han billedligt beskriver, hvordan tandlægen satte af mod væggen, selvom fjernelse af tænder sker via kirurgiske indgreb. Forholdet viser, hvordan TV 2 ukritisk bragte patientens løgnagtige udsagn.

For så vidt angår [B]s tænder, konstaterer tandlægen i udsendelsen – flere måneder efter hendes behandling i Budapest – at der ikke er paradentose. Da [B] er behandlet for paradentose i Ungarn, er der mulighed for, at klienten netop ikke har paradentose pga. klagers behandling. Udsendelsens konklusion af, at hendes behandling var unødvendig, synes derfor ubegrundet.

[D] er ikke behandlet på [K]. Hun fik udarbejdet en behandlingsplan og taget røntgenbilleder. I udsendelsen siger tandlægen: ”…down here we will remove everything that is not beautiful and good…”. Sætningen blev anvendt, så den giver indtryk af, at alle tænder, der ikke var i perfekt stand, skulle fjernes. Det fremgår imidlertid af behandlingsplanen, at anbefalingen var en 3-dels bro. [K] ville alene fjerne og genetablere eksisterende broarbejder, såfremt klienten havde ønsket dette af æstetiske årsager.

[K] fik ikke mulighed for at imødegå beskyldningerne. Klinikkens administrative leder, [F], var uforberedt og uden tandlægefaglig baggrund til at kommentere indgreb. Havde klager været vidende om de danske og svenskes kollegaers udtalelser og journalistens kritiske spørgsmål forud for interviewet, havde klager valgt en anden repræsentant. I Budapest blev tandkirurgen på klinikken interviewet, men dette fremgik ikke af programmet. Tavshedspligten hindrer, at klinikken uden tilladelse fra patienter kan udtale sig offentligt om patienternes sundhedsforhold.

[A] har endelig anført, at [E] er ikke ansat af [K], men er en tidligere patient, der driver konsulentvirksomhed og hjælper med at arrangere ”tand-rejser”.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at sigtet med programmet var at påvise, at patienter ofte får unødvendige behandlinger. Programmet er en tværfaglig debat på baggrund af de af [K]s foreslåede behandlingsplaner, idet både den danske og den svenske tandlæge undersøger patienterne og giver deres tandlægefaglige vurderinger. Disse vurderinger sammenholdes med [K]s vurderinger. Vurderingerne bygger på konkrete behandlingsplaner for konkrete patienter.

[K] har fået forelagt samtlige kritikpunkter og mulighed for at komme med deres vurdering. Forinden interviewet med [F] blev samtlige spørgsmål forelagt, telefonisk og igen umiddelbart inden interviewet. [F] blev gjort bekendt med kritikken og tilfældene. Hvis hun ikke var kvalificeret, havde det været naturligt, at [K] havde fundet en mere egnet repræsentant. [F] kommenterer i øvrigt de konkrete sager i udsendelsen.

TV 2 har herudover anført, at [E] hverken omtales som tandlæge eller som ansat ved [K]. Det siges derimod flere gange, at hun er en tidligere patient og nu formidler rejser til [K]. Hun omtales som konsulent og modtager vederlag fra klager for sit arbejde. I interviewet og i kontakt med kunder udtaler [E] sig imidlertid om tandlægefaglige emner, hvilket kan bibringe den opfattelse, at hun har en tandlægefaglig uddannelse.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt de udførte og foreslåede behandlingsformer er hensigtsmæssige. Nævnet kan herunder ikke tage stilling til, hvorvidt [C]s tænder uretmæssigt er blevet trukket ud, eller om beskrivelsen heraf er korrekt. Disse forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik skal udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.1.

Tandlægerne Zohair Azzouzi og Boel Bergström driver begge tandklinikker, hvor danske tandpatienter behandles, og må derfor anses for at være i konkurrence med [K]. Dette forhold gav TV 2 anledning til at udvise agtpågivenhed over for tandlægernes udtalelser. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet imidlertid, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af TV 2 i anledning af de kommentarer og vurderinger, som Zohair Azzouzi og Boel Berg­ström fremkom med.

Udsendelsens oplysninger vedrørende påståede overbehandlinger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at TV 2 forud for interviewet gjorde den daglige leder, [F], bekendt med de kritiske spørgsmål. [F] afviser under interviewet kritikken og gør blandt andet opmærksom på, at der er tale om forskellige tandlæger og derved forskellige vurderinger. Hun afviser, at der er sket udtrækning af sunde tænder, og oplyser, at [K] måler tandkødslommerne ved paradentosediagnosticering. [K] har oplyst, at klinikken ikke har mulighed for at kommentere de enkelte patienters sundhedsforhold pga. tavshedspligt. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 for ikke at inddrage udtalelser fra [K]s tandlægefaglige personale.

På baggrund af interviewet med [F] finder nævnet videre, at det måtte have været klart for [K], at TV 2 kunne sætte udtalelserne i forbindelse med en anden vurdering af tandlægebehandlingerne. Nævnet udtaler derfor heller ikke kritik af TV 2 for at bringe andre tandlægers vurderinger af tandpatienterne uden at orientere [K] herom.

Pressenævnet finder, at TV 2 hverken ved omtalen af behandlingsplanen for [D] eller [E]s rejseformidling har tilsidesat god presseskik. Ved omtalen af [D]s behandling har nævnet lagt vægt på, at behandlingsplanen udspecificeres i indslaget.

Pressenævnet udtaler heller ikke i øvrigt sin kritik.

Afgjort den 18. august 2009