Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. ophæves med virkning fra den 3. september 2009.

Kirkeministeriet, den 1. september 2009

Birthe Rønn Hornbech

/ Carsten Thorup Ricken