Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over praktiserende læges håndtering af anmodning om aktindsigt

Resumé

En 53-årig mand konsulterede den 26. maj 2005 sin praktiserende læge på grund af smerter i lysken. Lægen henviste ham til nærmere udredning herfor på det lokale sygehus og undersøgte urinen.

Den 27. maj 2005 anmodede patienten flere gange telefonisk lægesekretæren om aktindsigt i sin journal. Senere samme dag talte han med lægen, og anmodede hende om aktindsigt i sin journal. Han begrundede denne anmodning med, at han ønskede at se, hvad der var galt helbredsmæssigt, og hvad der videre skulle ske. Lægen forklarede ham dette i telefonen. Senere samme dag mødte patienten personligt op i lægepraksissen og afleverede en skriftlig anmodning om aktindsigt til lægesekretæren.

Den 30. maj 2005 blev journaloplysningerne angående undersøgelsen den 26. maj 2005 fremsendt til patienten. Dagen efter ringede han til lægen og oplyste, at han ønskede hele journalen fremsendt og ikke blot journalnotatet vedrørende den 26. maj 2005. Den fulde journal blev fremsendt til ham den 3. juni 2005.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge ikke imødekom patientens anmodning om fuld aktindsigt fremsat den 27. maj 2005.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den praktiserende læge for hendes håndtering af patientens anmodning om aktindsigt i sin journal.

Nævnet har herved lagt vægt på, at den praktiserende læge i den konkrete sammenhæng var berettiget til at forstå den skriftlige anmodning om aktindsigt som alene omfattende journaloplysninger fra den 26.maj 2005.

Nævnet lagde særlig vægt på, at patienten begrundede sin anmodning om aktindsigt med, at han ønskede af få en forklaring på, hvad der var galt med helbredsmæssigt, og hvad der skulle undersøges for.