Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over manglende information i forbindelse med operation samt behandling

Resumé

En 50-årig mand henvendte sig den 16. december 2004 akut hos en praktiserende læge på grund af mavesmerter. Lægen mente ud fra symptomer og sygehistorie, at der var tale om irritabel tyktarm og anbefalede kostomlægning og ophør med indtagelse af alkohol. Den 17. december 2004 tilså lægen igen patienten, men fandt stadig ikke grund til at indlægge ham. Senere samme dag blev patienten indlagt på et sygehus på grund af sine smerter.

På sygehuset blev der på en konference den 22. december 2004 truffet beslutning om, at patienten skulle have foretaget en koloskopi og derefter en operation for tyktarmsslyng. Fremgangsmåden måtte dog ændres, og operatøren informerede patienten om dette umiddelbart efter koloskopien og lige før operationen.

Under operationen, hvor der fandtes en tumor på venstre bækkenvæg, blev venstre urinleder læderet, og der blev anlagt et kateter fra urinblæren til nyrebækkenet. Der blev endvidere foretaget en stomi af tyktarmen.

Der blev bl.a. klaget over, at patienten ikke var blevet informeret om, at han skulle opereres, og at han ikke var informeret om risikoen for en stomi.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere operatøren for sin indhentelse af informeret samtykke fra patienten, idet han ikke havde informeret om risikoen for anlæggelse af en stomi forud for foretagelse af koloskopien og for, at operatøren ikke havde informeret om risikoen for akut operation, men valgte at give denne information til en patient, der var under påvirkning af bedøvelse.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den praktiserende læge for hendes behandling af patienten, da der ikke på grundlag af sygehistorie eller en objektiv undersøgelse var grundlag for at mistænke, at der var tale om tarmslyng.