Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over manglende information om risiko ved anlæggelse af stent i en pulsåre i benet

Resumé

En 57-årig kvinde fik den 28. maj 2004 ondt i højre ben, mens hun var på vej til arbejde.

Egen læge henviste den 1. juni 2004 patienten til blodtryksmåling på benet, denne blev foretaget den 7. juni 2004 af 1.reservelæge A på karkirurgisk afdeling, Sygehus X.

Efter blodtryksmåling og scanning ordinerede 1. reservelæge A duplexscanning, som blev udført den 22. juni 2004.

Ved duplexscanning den 22. juni 2004 blev der fundet aflukning af pulsåren ved knæet, hvorfor patienten blev indlagt til videre udredning.

Den 23. juni 2004 viste røntgenundersøgelse en blodprop i pulsåren, hvorfor patienten blev behandlet med blodpropopløsende medicin (Actilyse) gennem et kateter i pulsåren. Ny røntgenundersøgelse den 24. juni 2004 viste fortsat blodpropper, hvorfor behandlingen med Actilyse blev opretholdt.

Den 25. juni 2004 viste røntgenundersøgelse, at blodproppen i pulsåren var væk, men at der var flere forsnævringer i pulsåren. Det blev herefter besluttet at tilbyde patienten udvidelse (ballon-dilatation) af de nævnte forsnævringer og eventuel metalforing af pulsåren (indlæggelse af stent). Dette indgreb blev udført den 28. juni 2004 af overlæge B. Indgrebet medførte, at ankeltrykket i højre ben steg til 140 mm kviksølv og der føltes puls i fodens pulsåre, hvorefter patienten blev udskrevet den 29. juni 2004.

Den 27. december 2004 blev patienten akut indlagt på karkirurgisk afdeling på grund af symptomer fra højre ben. Ved indlæggelsen var benet koldt samt uden puls og med et ankeltryk på 70 mm kviksølv.

Den 28. december 2004 blev der udført røntgenundersøgelse, der viste, at den ved operationen den 28. juni 2004 indsatte stent var tilstoppet og gået i stykker.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten ikke havde fået tilstrækkelig information om risiko og komplikationer ved anlæggelsen af stent.

Nævnet fandt grundlag for kritik af 1. reservelæge A for den information, han gav patienten inden anlæggelsen af stent i pulsåren i højre ben. Det var således nævnets opfattelse, at 1. reservelægen ikke alene burde have informeret patienten om den øgede risiko for blodpropper efter indgrebet, men også om risiko for beskadigelse af stenten samt forelagt hende, at der var andre muligheder for behandling af forsnævringerne.