Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over behandling og information ved penicillinallergi

Resumé

En 49-årig mand blev indlagt på medicinsk afdeling med forhøjede temperatur og hovedpine. Patienten oplyste, at han fra spæd havde fået at vide, at han ikke kunne tåle penicillin, og det blev noteret i CAVE feltet.

På grund af patientens formodede penicillinallergi, blev han behandlet med præparatet Zinacef, idet han havde lungebetændelse.

Da der ikke var klinisk effekt af Zinacef behandlingen, skiftede overlægen antibiotika behandlingen til penicillin. Patienten blev ikke informeret herom.

Patienten blev behandlet med penicillin 3 gange i døgnet og havde god effekt af det. Han blev udskrevet den 9. juni, hvor han blev informeret om, at han var blevet behandlet med penicillin.

Der er bl.a. klaget over, at patienten blev behandlet med penicillin, og at han ikke blev informeret herom samt at sygeplejersken ikke tjekkede, om han var allergisk.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlægen for hans manglende indhentelse af informeret samtykke fra patienten.

Nævnet fandt yderligere grundlag for at kritisere sygeplejersken for, at hun ikke tjekkede CAVE feltet forinden hun gav patienten penicillin.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af lov om patienters retsstilling fremgår, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, samt at selvom en allergi med en anafylaktisk reaktion er meget sjælden, er det en meget alvorlig reaktion, som kan være livstruende.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at en sygeplejerske altid skal kontrollere CAVE feltet inden givning af medicin til en patient.