Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over behandling i forbindelse med korrektion af næseskillevæg

Resumé

En 26-årig kvinde blev i december 2001 opereret på grund af en skæv næseskillevæg.

I maj 2004 blev patienten genhenvist til sygehuset, fordi hun trods operationen tre år tidligere stadig havde nedsat luftpassage, især i højre side af næsen. Der blev foretaget en fornyet operation af næseskillevæggen.

I forbindelse med den anden operation udviklede patienten et såkaldt ”hump” midt på næseryggen, og ved en operation i maj 2005 blev dette ”hump” forsøgt fjernet. Patienten var dog ikke tilfreds med resultatet og blev henvist til et andet sygehus.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med de tre operationer.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægerne for de to første operationer, men nævnet fandt dog grundlag for at kritisere lægen for sin indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med den tredje operation, idet han også foretog et indvendigt indgreb på næseskillevæggen ved denne operation, selvom han kun havde informeret om og indhentet samtykke til den udvendige operation af næseryggen.