Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over behandling og information i forbindelse med bedøvelsen ved en hofteoperation

Resumé

En 76-årig kvinde skulle ved operation have indsat en hofteprotese i venstre side. Operationen foregik i rygmarvsbedøvelse, og mod slutningen af operationen blev det nødvendigt at supplere med smertestillende medicin.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog tilstrækkelig bedøvelse, idet det blev nødvendigt at supplere med smertestillende medicin. Videre blev der klaget over, at der ikke var blevet informeret om, at det kunne blive nødvendigt at supplere bedøvelsen undervejs med smertestillende medicin.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere narkoselægen for informationen af patienten. Der forelå således modstridende oplysninger fra patienten og narkoselægen om, hvorvidt patienten inden operationen havde modtaget information om, at det kunne blive nødvendigt at supplere bedøvelsen undervejs.

Nævnet kunne hertil oplyse, at det er almindeligt forekommende, at supplerende indgift af smertestillende eller afslappende medicin i forbindelse med en rygmarvsbedøvelse er påkrævet. Information herom bør derfor være en naturlig del af den mundtlige såvel som den skriftlige information inden anvendelse af en lokalbedøvelsesteknik som for eksempel en rygmarvsbedøvelse.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere narkoselægen for journalføringen af information, da det ikke fremgik af anæstesijournalen, hvilken information patienten havde modtaget inden operationen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere narkoselægen for behandlingen af patienten.

Nævnet kunne hertil oplyse, at virkningsvarigheden af en spinalblokade kan variere noget. Det er derfor altid nødvendigt at være forberedt på at supplere en sådan blokade med anden form for smertelindring.

Det var videre nævnets vurdering, at narkoselægen ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sit valg og dosering af bedøvelsesmiddel.