Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig behandling

Resumé

En 48-årig kvinde henvendte sig til plastikkirurg med henblik på hårfjerning med laser. Behandlingen blev gennemført, men patienten var utilfreds med resultatet, idet hun fortsat havde hårvækst i ansigtet, der gjorde, at hun måtte barbere sig hver dag.

Der blev klaget over den foretagne behandling.

Nævnet fandt grundlag for kritik af speciallægen for den forud for behandlingen givne information. Nævnet lagde herved vægt på, at der var indholdsmæssig afgørende diskrepans mellem informationen i den skriftlige informationsskrivelse om behandlingens høje effektivitet, og den mundtlige information med udtryk af forbehold vedrørende effektiviteten.