Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over manglende information om risici i forbindelse med anvendelse af præparatet Deprakine under graviditet

Resumé

En 35- årig kvinde, der siden barndommen havde lidt af epilepsi, fik som led i behandlingen af epilepsien præparatet Deprakine.

I januar 2002 fødte kvinden en pige ved kejsersnit, og ved fødslen havde pigen forkert fodstilling. Pigen havde desuden under opvæksten motoriske, sproglige og sociale problemer.

Der blev klaget over, at kvinden ikke var blevet korrekt informeret om de mulige risici for fosterskader ved anvendelse af Deprakine under graviditet af den overlæge, som varetog behandlingen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægen for hans information af patienten.

Nævnet lagde herved vægt på, at man først inden for den seneste tid var blevet opmærksom på adfærdsmæssige problemer hos børn som en bivirkning af moderens behandling med Deprakine. Der var således ikke tale om en kendt bivirkning, og der var derfor ikke pligt til at informere om den.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at patienten fik tilstrækkelig information om alvorlige og ofte forekommende bivirkninger og mulige komplikationer i forbindelse med indtagelse af Deprakine under graviditet samt om fordele og ulemper ved at skifte til et andet præparat.