Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over manglende indhentelse af samtykke til oplæggelse af spiral

Resumé

En 18-årig kvinde skulle have foretaget abortindgreb. Forud herfor blev spørgsmålet vedrørende spiral drøftet med patienten. I forbindelse med aborten fik patienten oplagt en spiral. Patienten fik først kendskab til, at hun havde fået en spiral opsat, da hun 2 måneder senere henvendte sig på grund af langvarig menstruation med mange smerter i underlivet.

Der blev klaget over, at patienten ikke havde givet samtykke til oplægning af spiral.

Nævnet fandt grundlag for kritik af lægen, idet nævnet vurderede, at en tilføjelse til journalen om, at spiral havde været drøftet med patienten, ikke var tilstrækkeligt til, at patienten kunne anses for at have givet samtykke til oplægningen af spiral.