Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over fejl ved behandling af infektion i operationssår

Resumé

En 55-årig mand blev opereret som følge af kræft i endetarmen. Der blev efterfølgende konstateret et brud af sammensyningen samt en lille byld i bækkenet.

Der blev klaget over, at der ikke skete en korrekt behandling af den opståede infektion.

Nævnet fandt grundlag for kritik af lægen, idet nævnet lagde vægt på, at patienten ifølge journalen havde fået konstateret en ansamling beliggende bag endetarmen. Nævnet fandt, at lægen burde have foretaget kontrol af størrelsen af denne ansamling og i andet omfang end det skete have forsøgt at skabe drænage fra ansamlingen.