Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig information forud for meniskoperation

Resumé

En 60-årig kvinde havde fået påvist en læsion af den udvendige menisk efter et vridtraume i venstre knæ. Patienten fik den 15. november 2003 foretaget en kikkertundersøgelse af knæet, hvor den udvendige menisk i venstre knæ delvist blev fjernet. I begyndelsen af 2005 fik patienten foretaget en røntgenundersøgelse, som viste, at brusken i knæet var skåret væk, og at patienten havde slidgigt.

Der blev klaget over, at patienten ikke havde fået tilstrækkelig information om behandlingsmulighederne samt om komplikationer og bivirkninger.

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af informationen. Nævnet fandt dog grundlag for kritik af overlægen for hans journalføring af informationen forud for indgrebet den 15. november 2003.

Det blev ikke fundet tilstrækkeligt godtgjort, at patienten ikke havde modtaget information om indgrebet, idet der var modstridende oplysninger herom. Nævnet lagde til grund, at der var givet information, men fandt, at overlægen burde have journalført informationen.