Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over manglende information forud for en brokoperation

Resumé

En 58-årig mand blev den 6. juli 2005 indlagt på en kirurgisk afdeling på mistanke om, at han havde et afklemt højresidigt lyskebrok (inkarcereret højresidigt ingvinalhernie).

Om aftenen blev han undersøgt af en overlæge, som vurderede, at der var tale om et brok, der ikke kunne føres tilbage (irreponibelt hernie). Det blev planlagt, at han skulle opereres den følgende dag. Den 7. juli 2005 foretog en afdelingslæge B operation af patienten.

Efter operationen udviklede patienten en blodansamling i pungen, og en ultralydsscanning foretaget den 11. juli 2005 viste blodansamling i højre lyskekanal. Den 12. juli 2005 blev patienten udskrevet.

I de efterfølgende måneder kom patienten til kontrol på grund af smerter og problemer med en blodansamling og nogen hævelse på grund af væske (ødem) nede omkring højre sædstreng (funiklen) samt en lille væskeansamling (hydrocele) omkring højre sten. Der var ikke mistanke om tilbagevenden af brok.

Ved kontrol den 30. september 2005 blev patienten afsluttet i ambulatoriet. Operationsarret var da pænt, og hævelsen var forsvundet. Man fik senere mistanke om, at en nerveirritation kunne være årsagen til patientens gener, hvorfor han blev behandlet med injektion af lokalbedøvende middel og binyrebarkhormon.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling og information.

Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for kritik af overlægen. Nævnet lagde vægt på, at det var relevant, at overlæge A vurderede, at der var indikation for at operere patienten for brok. Nævnet fandt videre, at der ikke var grundlag for kritik af informationen til patienten, men at der var grundlag for kritik af journalføringen af informationen til patienten.