Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Behandling uden samtykke fra en patient med øjeblikkeligt behandlingsbehov

Resumé

En 84 årig mand blev den 22. januar 2006 blev indlagt på kirurgisk afdeling på grund af smerter i maven, kvalme, opkast og afføringsstop.

De følgende døgn blev han observeret, og der blev gennemført diverse undersøgelser med henblik på udredning af tilstanden. Den 23. januar 2003 blev hans tilstand forværret, og der var mistanke om blindtarmsbetændelse og manglende/svækket blodforsyning til tarmen.

Han blev derfor opereret den 24. januar 2006 kort efter midnat af en 1. reservelæge og en overlæge B. Ved operationen blev der fundet en bristelse af tolvfingertarmen 2 steder med udtalt irritation og henfald af vævet, ligesom et stykke af tyndtarmen var truet i forhold til blodforsyningen. Det dårlige stykke af tyndtarmen blev bortopereret, og de øvrige defekter blev syet sammen.

Patientens tilstand forværredes gradvist efter operationen, og han afgik ved døden den 25. januar 2006.

Der blev klaget over at patienten blev opereret uden at have givet sit informerede samtykke hertil.

Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at kritisere 1. reservelægen og overlægen for ikke at have indhentet informeret samtykke fra patienten forud for operationen. Nævnet lagde vægt på, at overlægen og 1. reservelægen ikke ud fra det foreliggende havde grund til at tro, at patienten ikke ønskede behandling, idet der hverken forelå oplysning herom fra ham eller fra hans familie. Nævnet lagde endvidere vægt på, at øjeblikkelig behandling var påkrævet for patientens overlevelse, idet han umiddelbart før operationen blev beskrevet som bevidstløs med påvirket vejrtrækning og med tegn på cirkulationssvigt, hvorfor de involverede læger kunne indlede behandlingen uden at der forelå et informeret samtykke hertil.