Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 109, nr. 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

I medfør af § 167, stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fastsættes:

§ 1. § 109, nr. 4, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 træder i kraft den 1. januar 2010.

Skatteministeriet, den 8. september 2009

Kristian Jensen

/ K.-H. Ludolph