Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

 

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle jagttider

§ 1. Følgende jagttider gælder for de vildtarter, der er nævnt nedenfor:

1)

Hovdyr:

 

 

Kronhjort ............................................................................

01.09-31.01

 

Kronhind og kalv .................................................................

01.10-31.01

 

Dåhjort ............................................................................. ...

01.09-31.01

 

Då og Kalv ..........................................................................

01.10-31.01

 

Sikahjort .............................................................................

01.09-31.01

 

Sikahind og kalv ..................................................................

01.10-31.01

 

Råbuk ............................................................................. ....

16.05-15.07
og 01.10-15.01

 

Rå og lam ............................................................................

01.10-15.01

 

Muflonvædder .....................................................................

01.09-31.01

 

Muflonfår og lam .................................................................

01.10-31.01

 

Vildsvin, orne ......................................................................

01.09-31.01

 

Vildsvin, so og grise .............................................................

01.10-31.01

 

 

 

2)

Rovdyr:

 

 

Ræv ............................................................................. .......

01.09-31.01

 

Husmår ............................................................................. ..

01.09-31.01

 

 

 

3)

Gnavere:

 

 

Hare ............................................................................. .......

01.10-15.12

 

Vildkanin .............................................................................

01.09-31.01

 

 

 

4)

Andefugle:

 

 

Grågås ............................................................................. ...

01.09-31-12

 

Blisgås ............................................................................. ....

01.09-31.12

 

Sædgås ............................................................................. ..

01.09-31.12

 

Kortnæbbet gås ...................................................................

01.09-31.12

 

Gråand ............................................................................. ...

01.09-31.12

 

Atlingand .............................................................................

01.09-31.12

 

Krikand ............................................................................. ..

01.09-31.12

 

Spidsand .............................................................................

01.09-31.12

 

Pibeand ............................................................................. ..

01.09-31.12

 

Skeand ............................................................................. ...

01.09-31.12

 

Knarand ..............................................................................

01.09-31.12

 

Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden ........

01.01-15.01

 

Canadagås

01.09-31.12

 

Canadagås udenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden ..............................................................................

01.01-31.01

 

Taffeland .............................................................................

01.10-31.01

 

Troldand .............................................................................

01.10-31.01

 

Bjergand .............................................................................

01.10-31.01

 

Hvinand ............................................................................. ..

01.10-31.01

 

Havlit ............................................................................. .....

01.10-31.01

 

Havlit på fiskeriterritoriet udenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden .................................

01.02-15.02

 

Ederfugl hun ........................................................................

01.10-15.01

 

Ederfugl han ........................................................................

01.10-31.01

 

Ederfugl han på fiskeriterritoriet udenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden .................................

01.02-15.02

 

Sortand ............................................................................. ..

01.10-31.01

 

Sortand på fiskeriterritoriet udenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden .................................

01.02-15.02

 

Fløjlsand .............................................................................

01.10-31.01

 

Fløjlsand på fiskeriterritoriet udenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden .................................

01.02-15.02

 

Stor skallesluger ..................................................................

01.10-31.01

 

Toppet skallesluger ..............................................................

01.10-31.01

 

 

 

5)

Hønsefugle:

 

 

Agerhøne ............................................................................

16.09-31.10

 

Fasanhane ...........................................................................

01.10-15.01

 

Fasanhøne ...........................................................................

16.10-31.12

 

 

 

6)

Vandhøns:

 

 

Blishøne ..............................................................................

01.09-31.01

 

 

 

7)

Vadefugle:

 

 

Dobbeltbekkasin .................................................................

01.09-31.12

 

Skovsneppe ........................................................................

01.10-15.01

 

 

 

8)

Mågefugle:

 

 

Sildemåge ............................................................................

01.09-31.01

 

Sølvmåge ............................................................................

01.09-31.01

 

Svartbag ..............................................................................

01.09-31.01

 

 

 

9)

Duer:

 

 

Ringdue ............................................................................. ..

01.09-31.01

 

Tyrkerdue ...........................................................................

01.10-30.11

 

 

 

10)

Kragefugle:

 

 

Husskade ............................................................................

01.09-31.01

 

Krage ............................................................................. .....

01.09-31.01

Kapitel 2

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 gælder følgende jagttider for visse vildtarter i de områder, der er nævnt nedenfor:

1)

Den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 55 ° 40 ¢ :

 

Stor skallesluger .........................................................................

ingen jagttid

 

Toppet skallesluger .....................................................................

ingen jagttid

 

Sildemåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Sølvmåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Svartbag ............................................................................. ........

01.10-31.01

 

 

 

2)

Frederiksborg Amt:

 

 

Kronhjort, kronhind og kalv ........................................................

15.11-30.11

 

 

 

3)

Vestsjællands Amt:

 

 

Øen Sejerø:

 

 

Råbuk ............................................................................. ...........

16.05-15.06
og 16.12-15.01

 

Rå og lam ............................................................................. ......

16.12-15.01

 

Hare ............................................................................. ..............

01.11-15.12

 

Agerhøne ............................................................................. ......

16.10-31.10

 

Fasanhane ............................................................................. .....

01.11-15.01

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

16.11-30.11

 

 

 

4)

Storstrøms Amt:

 

 

Stor skallesluger .........................................................................

ingen jagttid

 

Toppet skallesluger .....................................................................

ingen jagttid

 

Sildemåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Sølvmåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Svartbag ............................................................................. ........

01.10-31.01

 

 

 

 

Øen Fejø:

 

 

Hare ............................................................................. ..............

16.10-15.12

 

Fasanhane ............................................................................. .....

16.10-30.11

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

16.10-31.10

 

 

 

 

Øen Femø:

 

 

Hare ............................................................................. ..............

01.11-15.12

 

Fasanhane ............................................................................. .....

16.10-31.12

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

01.11-02.11

 

Agerhøne ............................................................................. ......

ingen jagttid

 

 

 

 

Øen Nyord:

 

 

Råbuk, rå og lam ........................................................................

ingen jagttid

 

Hare ............................................................................. ..............

16.10-31.10

 

Agerhøne ............................................................................. ......

16.10-31.10

 

Fasanhane ............................................................................. .....

16.10-31.12

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

16.10-31.10

 

 

 

5)

Bornholms Amt:

 

 

Ræv ............................................................................. ..............

ingen jagttid

 

Stor skallesluger .........................................................................

ingen jagttid

 

Toppet skallesluger .....................................................................

ingen jagttid

 

Sildemåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Sølvmåge ............................................................................. ......

01.10-31.01

 

Svartbag ............................................................................. ........

01.10-31.01

 

 

 

6)

Fyns Amt:

 

 

Stor skallesluger .........................................................................

ingen jagttid

 

Toppet skallesluger .....................................................................

ingen jagttid

 

 

 

 

Øen Langeland

 

 

Dåhjort ............................................................................. ..........

01.12-31.01

 

Då ............................................................................. .................

01.01-31.01

 

 

 

 

Øen Lyø:

 

 

Råbuk, rå og lam ........................................................................

01.10-15.10

 

 

 

 

Øen Strynø:

 

 

Hare ............................................................................. ..............

ingen jagttid

 

Fasanhane ............................................................................. .....

1. og 2. lørdag i oktober,

 

............................................................................. .....................

1. og 2. lørdag i november

 

............................................................................. .....................

samt alle lørdage i december

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

1. og 2. lørdag i november

 

 

 

 

Øen Ærø:

 

 

Råbuk ............................................................................. ...........

16.06-30.06
og 01.11-07.11

 

Rå og lam ............................................................................. ......

01.11-07.11

 

Hare ............................................................................. ..............

01.10-31.10

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

16.10-31.10

 

 

 

 

Bogense Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn:

 

 

Blisgås ............................................................................. ...........

ingen jagttid

 

 

 

7)

Sønderjyllands Amt:

 

 

Stor skallesluger .........................................................................

ingen jagttid

 

Toppet skallesluger .....................................................................

ingen jagttid

 

 

 

 

Øen Als:

 

 

Råbuk ............................................................................. ...........

16.05-15.07
og 01.11-31.12

 

Rå og lam ............................................................................. ......

01.11-31.12

 

Hare ............................................................................. ..............

01.11-15.12

 

Fasanhane ............................................................................. .....

01.11-31.12

 

Fasanhøne ............................................................................. .....

01.11-31.12

 

 

 

 

Halvøen Kegnæs:

 

 

Som for øen Als, dog råbuk, rå og lam ........................................

ingen jagttid

 

 

 

 

Øen Rømø:

 

 

Kronhjort, kronhind og kalv ........................................................

ingen jagttid

 

 

 

8)

Ribe amt:

 

 

Øen Mandø:

 

 

Råbuk ............................................................................. ...........

ingen jagttid

 

Rå og lam ............................................................................. ......

ingen jagttid

 

Agerhøne ............................................................................. ......

ingen jagttid

 

 

 

9)

Vejle Amt:

 

 

Øen Endelave:

 

 

Råbuk ............................................................................. ...........

01.10-08.10

 

Rå og lam ............................................................................. ......

ingen jagttid

 

Hare ............................................................................. ..............

ingen jagttid

 

Agerhøne ............................................................................. ......

ingen jagttid

 

 

 

10)

Viborg Amt:

 

 

Sædgås ............................................................................. .........

ingen jagttid

 

 

 

 

Den del af amtet, der ligger nord for Limfjorden:

 

 

Kronhjort, kronhind og kalv ........................................................

01.11-31.01

 

 

 

11)

Nordjyllands Amt:

 

 

Sædgås ............................................................................. .........

ingen jagttid

 

 

 

 

Den del af amtet, der ligger nord for Limfjorden og vest for hovedvejen mellem Aalborg og Løkken:

 

 

Kronhjort, kronhind og kalv ........................................................

01.11-31.01

 

 

 

 

Den del af amtet, der ligger nord for Limfjorden og øst for hovedvejen mellem Aalborg og Løkken:

 

 

Kronhjort, kronhind og kalv ........................................................

01.12-15.12

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.

§ 4. Reder og ynglesteder med æg eller yngel må ikke ødelægges. Æg må ikke ødelægges.

§ 5. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. juli.

Stk. 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. august.

Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november - 31. august.

Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april - 31. august.

§ 6. Grundejeren må ikke overdrage retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i §§ 1 - 5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttræden

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 3, § 4, § 5 og § 6 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 868 af 10. oktober 2003 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 20. februar 2004

Hans Chr. Schmidt

/Anne-Marie Rasmussen