Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om advarselsmærkning af magnetlegetøj

Bekendtgørelse nr. 750 af 9. juli 2008 om advarselsmærkning af magnetlegetøj ophæves den 31. oktober 2009.

Sikkerhedsstyrelsen, den 16. september 2009

Jacob Schmidt

/ Lene Knüppel