Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1404 af 13. december 2006 om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »38 a« til: »36«.

2. I § 6, stk. 1, og § 10, stk. 2 , ændres »registreret hos staten i jobcenteret som arbejdssøgende« til: »tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2009.

Arbejdsdirektoratet, den 28. september 2009

Jesper Hartvig Pedersen

/ Morten Bergulf

Redaktionel note
  • www.adir.dk