Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0889

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Magtmisbrug af kommunalpolitiker” på 3f.dk/skagerak.

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

[K] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Magtmisbrug af kommunalpolitiker” bragt på internetsiden 3f.dk/ska­ge­rak den 26. august 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at 3f.dk har fremført en fejlagtig beskyldning.

3f.dk har anført, at artiklen ikke er offentliggjort på 3f.dk eller i Fagbladet 3F. Hjemmesiden 3f.dk/skagerak, hvor artiklen er offentliggjort, tilhører lokalafdelingen 3F Skagerak, der er en selvstændig juridisk enhed. Fagbladet 3F er ikke ansvarlig for indholdet af artikler, som den pågældende lokalforening måtte offentliggøre.

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 24. september 2009