Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »630 kr.« til: »660 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.410 kr.« til: »1.470 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.810 kr.« til: »1.880 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.600 kr.« til: »2.700 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »5.170 kr.« til: »5.380 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »3.600 kr.« til: »3.740 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 24. november 2009

Brian Mikkelsen

/ Anne Berg Mansfeld-Giese