Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2009 af Peter Skaarup (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene Harpsøe (DF), Martin Henriksen (DF), Jesper Langballe (DF) og Pia Kjærsgaard (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om forbud mod at bære de muslimske heldækkende klædedragter burka og niqab i det offentlige rum.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at der skal indføres et forbud mod at bære de muslimske heldækkende klædedragter burka og niqab i det offentlige rum.

Debatten om muslimske burkaer og niqaber er ikke af ny dato; der har ofte været debat i så vel medierne som i Folketinget om disse klædedragter.

Det, der aktualiserer beslutningsforslaget, er udmeldingen fra regeringspartiet Det Konservative Folkeparti på partiets sommergruppemøde i midten af august måned 2009 om at forbyde klædedragterne.

Følgende fremgår af www.berlingske.dk den 17. august 2009 i artiklen »Brian M. står inde for burkaforslag«:

»Forslag om at forbyde burkaer er skinbarlig konservativ politik og handler ikke om at kapre vælgere fra DF, siger justitsminister Brian Mikkelsen.

Der er både praktiske og ideologiske grunde til, at Konservativ Folkeparti vil forbyde burkaer i det offentlige rum. Det siger justitsminister Brian Mikkelsen om det første forslag, som partiets nykronede integrationsordfører, Naser Khader, har fremført for partiet.

- Vi synes, det er en god idé, fordi man skal kunne se folks øjne og ansigt, når man kommunikerer med hinanden. Det er også et trafiksikkerhedshensyn. Når man kører bil, skal man kunne se til alle sider, siger justitsministeren og afviser, at det nye forslag er ren symbolpolitik, der skal bejle til vælgere hos Dansk Folkeparti.

- Det er kun et spørgsmål om, hvad vi altid har ment, og så må andre partier fortælle, hvad de står for. Vi er et nationalt parti, der altid har stået fast i værdikampen. Vi mener, at man skal værne om dansk identitet, kultur, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling, siger ministeren.

Burkaforbud er altså skinbarlig konservativ politik, og justitsministeren mener ikke, at forbuddet strider mod grundloven.

- Jeg vil sige, at man i den danske stat kan gøre, hvad man vil, hvis man holder sig inden for de principielle rettigheder. Vi kan godt lovgive om, at man ikke skal være fuldstændig tildækket af hensyn til kvindernes ligestilling. Når man lovgiver for, at alle skal behandles ordentligt, og at der skal være ligestilling mellem kønnene, så tvivler jeg på, at det overhovedet kan være på kant med grundloven, uddyber Brian Mikkelsen.«

Det fremgår af Jyllands-Posten den 17. august 2009 i artiklen »K kræver forbud mod burkaen«, at: »Forbuddet skal ifølge partiets nye integrationsordfører, Naser Khader, gælde overalt i det offentlige rum. »Vi vil ikke se burkaer i Danmark. Vi kan simpelt hen ikke acceptere, at nogle af vores medborgere går med ansigtet tildækket,« siger Naser Khader.«

Socialdemokratiet støtter også et forbud:

»Vi kan ikke forbyde, hvad folk render rundt i derhjemme. Der kan man være nøgen eller gå i burka, det skal jeg ikke blande mig i. Men Socialdemokratiet er med på et forbud, der gælder, så snart man bevæger sig ud af gadedøren«, siger politisk ordfører Henrik Sass Larsen (S) til Jyllands-Posten den 17. august 2009 i artiklen »Burkaer splitter fløjene«.

Forslagsstillerne er enige i ovenstående tilkendegivelser og ønsker med beslutningsforslaget, at Folketinget får lejlighed til at tage stilling til forslaget.

Skriftlig fremsættelse

Peter Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum.

(Beslutningsforslag nr. B 11).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.