Den fulde tekst
L 13
Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Videregivelse og behandling af oplysninger om forbud mod ophold i bestemte virksomheder).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 3/11 09 FF
Betænkning 24/11 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
3.beh 10/12 09 FF
Lovf som vedt 10/12 09 Tillæg C
Lov nr 1275 af 16. februar 2009
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven får politiet en klar hjemmel til at videregive oplysninger til restauratører om, hvilke personer der har fået forbud mod at opholde sig i en restauration. Endvidere indføres der regler om tavshedspligt for de personer, der får kendskab til, hvem der har et sådant restaurationsforbud.
Loven bygger på "Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud", som blev afgivet i 2009 af et udvalg nedsat af justitsministeren.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).