Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 30/10 09 FF
Betænkning 25/11 09 Tillæg B
2.beh 1/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 1/12 09 H
3.beh 3/12 09 FF
Lovf som vedt 3/12 09 Tillæg C
Lov nr 1278 af 16. december 2009
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder først og fremmest en række tekniske ændringer af den ny pensionsafkastbeskatningslov, der blev vedtaget af Folketinget i december 2007. Formålet med ændringerne er at gøre reglerne mere håndterbare for pensionsbranchen.
Bl.a. justeres reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven for indeholdelse af pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus, reglerne om forrentning af overtræk på pensionskonti i forbindelse med afregning af pensionsafkastskatten, reglerne for betaling af pensionsafkastskat i forbindelse med ophævelse af pensionsordninger og reglerne, der regulerer pensionsafkastbeskatningen ved ophør af fuld skattepligt for personer.
Desuden er der enkelte justeringer af pensionsbeskatningsloven, herunder af overgangsreglerne knyttet til 100.000 kr.'s-loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter, der blev gennemført i forårspakke 2.0. Bl.a. sikres selvstændigt erhvervsdrivende mere smidige overgangsregler for indbetalinger, der skete i 2009.
Endvidere genindføres hjemmel til, at indeholdt udbytteskat i skattefritagne dødsboer ikke udbetales til boet.
Endelig sker der en række mindre, tekniske justeringer af forårspakke 2.0.
Hovedparten af ændringerne, herunder ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, har virkning fra og med indkomståret 2010.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.