Den fulde tekst
L 10
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 3/11 09 FF
Betænkning 1/12 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 09 H
3.beh 10/12 09 FF
Lovf som vedt 10/12 09 Tillæg C
Lov nr 1272 af 16. december 2009
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører ændringer i en række love.
• Der gives hjemmel til at fastsætte regler om digital indberetning samt anden kommunikation inden 2012 i forbindelse med udvalgte indberetninger og ansøgninger.
• Det justeres, hvilke erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer der kan indstille medlemmer til Danmarks Vækstråd.
• Processen forenkles omkring ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler.
• Den administrative praksis stadfæstes for godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelser for selvstændige juridiske enheder.
• Der sker en ændring, således at VækstFondens formål tilgodeses gennem lånegarantier for alle kreditinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter. Dette er en følge af den politiske aftale af 22. september 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).