Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform.
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 29/10 09 FF
Betænkning 10/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
3.beh 18/12 09 FF
Lovf som vedt 18/12 09 Tillæg C
Lov nr 1504 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Meta Fuglsang (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at skabe en ordning, der giver mulighed for offentligt at spille poker om penge i turneringsform. Poker var hidtil blevet anset som et hasardspil og dermed strafbart efter straffelovens §§ 203 og 204. Med ordningen vil det blive muligt for personer, selskaber og foreninger at opnå bevilling til at afvikle offentligt pokerspil om penge i turneringsform.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer.