Den fulde tekst
L 26
Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.).
Af kulturministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 22/10 09 FF
Betænkning 25/11 09 Tillæg B
2.beh 1/12 09 FF
3.beh 8/12 09 FF
Lovf som vedt 8/12 09 Tillæg C
Lov nr 1268 af 16. december 2009
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Mogens Jensen (S), Karin Nødgaard (DF), Pernille Frahm (SF), Helle Sjelle (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver grundlag for at gennemføre den politiske aftale om de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet af 12. maj 2009, således at en række uddannelser kan fusionere, og at designuddannelserne ved Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding får status af højere videregående uddannelser. Med loven fusionerer følgende institutioner:
- Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater.
- Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium.
- Glas- og Keramikskolen Bornholm og Danmarks Designskole.
Endvidere giver loven hjemmel til, at enkelte uddannelsesinstitutioner kan opkræve gebyrer til forbrug af fællesmaterialer. Denne hjemmel erstatter en tekstanmærkning på finansloven.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.