Den fulde tekst
L 34
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.).
Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 8/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/10 09 Tillæg A
1.beh 22/10 09 FF
Betænkning 3/12 09 Tillæg B
2.beh 10/12 09 FF
3.beh 17/12 09 FF
Lovf som vedt 17/12 09 Tillæg C
Lov nr 1515 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Rasmus Prehn (S), Hans Kristian Skibby (DF), Flemming Bonne (SF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven implementerer nogle forslag fremsat af Arbejdsgruppen om kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår:
Et flertal i en kommunalbestyrelse kan beslutte, om alt sagsmateriale til alle medlemmer fremover skal være alene i elektronisk form.
Fremover skal visse kommunale oplysninger kunne offentliggøres alene på en kommunes hjemmeside. Det bliver kommunalbestyrelsen selv, der vælger offentliggørelsesmåden.
Indenrigs- og Socialministeriet vil ikke fremover skulle meddele eventuel dispensation for indkaldelse af stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Endelig skal også de kommunale og regionale budgetforslag offentliggøres - og ikke som hidtil, hvor kun de vedtagne budgetter har skullet offentliggøres.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA); 1 (EL) stemte hverken for eller imod.