Den fulde tekst
B 11
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum.
Af Peter Skaarup (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene Harpsøe (DF), Martin Henriksen (DF), Jesper Langballe (DF), Pia Kjærsgaard (DF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 8/10 09 Tillæg A
Forsl som fremsat 8/10 09 Tillæg A
1.beh 8/12 09 FF
Betænkning 28/1 10 Tillæg B
2.beh 2/2 10 FF
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Martin Henriksen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Naser Khader (KF), Lone Dybkjær (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Dansk Folkeparti foreslog, at regeringen fremsatte et lovforslag, der gjorde det forbudt at bære de muslimske heldækkende klædedragter burka og niqab i det offentlige rum.
Afstemning:
Beslutningsforslaget forkastet, idet 19 (DF) stemte for, 95 (V, S, SF, KF, RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)) imod.