Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse, skarpere profil i studieområderne, færre prøver, lempelser for valgfag i hf m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 8/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/10 09 Tillæg A
1.beh 3/11 09 FF
Betænkning 8/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 09 H
3.beh 18/12 09 FF
Lovf som vedt 18/12 09 Tillæg C
Lov nr 1526 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Christine Antorini (S), Marlene Harpsøe (DF), Nanna Westerby (SF), Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række justeringer af den gymnasiereform, der trådte i kraft i 2005.
Loven udmønter en række punkter i et forlig mellem regeringen (Venstre og Det Konsevative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Loven indebærer bl.a.,
- at vilkårene for de naturvidenskabelige fag og sprogfagene i stx gøres mere attraktive,
- at andelen af almen studieforberedelse i stx reduceres til 200 timer, og
- at prøvebegivenheder i stx, hhx og htx reduceres fra elleve til ni.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 100 stemmer.