Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om samtrafik m.v. og bekendtgørelse om Telebrugernævnets virksomhed

Følgende bekendtgørelser ophæves den 22. december 2009:

1) Bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 568 af 18. juni 2004 om Telebrugernævnets virksomhed.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 15. december 2009

Helge Sander

/ Filip Sundram