Den fulde tekst
L 46
Forslag til lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer.
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 22/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 22/10 09 Tillæg A
1.beh 12/11 09 FF
Betænkning 2/12 09 Tillæg B
2.beh 10/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 09 H
3.beh 15/12 09 FF
Lovf som vedt 15/12 09 Tillæg C
Lov nr 1505 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Mette Gjerskov (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Oversvømmelsesdirektivet blev til på baggrund af 100 større ødelæggende oversvømmelser, som Centraleuropa var udsat for mellem 1998 og 2002. Oversvømmelserne var årsag til ca. 700 dødsfald, evakuering af ca. en halv million mennesker og forsikrede økonomiske tab på mindst 25 mia. euro. Det er risikoen for oversvømmelser af et sådant omfang, som direktivet - og dermed loven - sigter på at opnå en bedre styring af. Formålet med loven er at gennemføre dele af direktivet i dansk lovgivning. Loven gennemfører direktivet, for så vidt angår oversvømmelser fra de indre vandveje. Direktivet omfatter også oversvømmelser fra havet og fjorde, som Transportministeriet gennemfører i dansk lovgivning. Transportministeriet varetager de to første plantrin, for så vidt angår oversvømmelser fra havet og fjorde, og tredje plantrin varetages af de kommunale myndigheder, som udarbejder risikostyringsplaner for oversvømmelser fra havet og fjorde.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 101 stemmer.