Den fulde tekst
L 47
Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering. (Indsamling af energioplysninger m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 29/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/10 09 Tillæg A
1.beh 5/11 09 FF
Betænkning 1/12 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
3.beh 10/12 09 FF
Lovf som vedt 10/12 09 Tillæg C
Lov nr 1276 af 16. december 2009
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF), Jørgen Poulsen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at synliggøre energiforbruget i bygninger ved at samle energiforsyningsselskabernes opgørelser af energiforbrug i Bygnings- og Boligregistret (BBR). BBR er Danmarks landsdækkende bygningsregister, der rummer en række oplysninger om alle landets bygninger. En centralisering af data skal sikre et bedre og mere nuanceret overblik over slutbrugernes forbrug af energi i form af tilført el, fjernvarme, fyringsolie og naturgas, ligesom oplysningerne vil gøre det muligt at lave en målrettet indsats mod de grupper af bygninger, som har det største besparelsespotentiale.
Med loven får økonomi- og erhvervsministeren således hjemmel til at indhente oplysninger om energiforbruget af el, olie, fjernvarme og naturgas i bygninger hos energiforsyningsselskaberne. Økonomi- og erhvervsministeren får ligeledes bemyndigelse til at etablere en ny digital selvbetjeningsservice, der skal samle ejendomsoplysninger til brug for handel med fast ejendom m.v. Brugerne kan dermed via internettet hente alle de nødvendige ejendomsoplysninger et sted i en og samme arbejdsgang.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.