Den fulde tekst
L 53
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om boliger til folketingsmedlemmer m.v.)
Af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helge Adam Møller (KF).
Vedrørende: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fremsat skr 30/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 30/10 09 Tillæg A
1.beh 3/11 09 FF
Betænkning 11/11 09 Tillæg B
2.beh 19/11 09 FF
3.beh 24/11 09 FF
Lovf som vedt 24/11 09 Tillæg C
Lov nr 1099 af 30. november 2009
Ordførere: (1.beh) Thor Pedersen (V).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen(UFO).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at der etableres mulighed for, at medlemmer af Folketinget omkostningsfrit kan få stillet en supplerende medlemsbolig til rådighed, hvis afstanden og den samlede daglige rejsetid med offentlige transportmidler mellem medlemmets bopæl og Folketinget gør det rimeligt. Boligordningen erstatter den hidtidige refusionsordning, hvor Folketinget har refunderet medlemmernes konkrete udgifter til supplerende bolig inden for et årligt maksimumsbeløb.
Endvidere indebærer loven, at der ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget gives mulighed for at modtage godtgørelse for kørsel i egen bil.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.