Den fulde tekst

Fremsat den 5. november 2009 af Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Benny Engelbrecht (S), Mette Gjerskov (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF), Bente Dahl (RV), Johs. Poulsen (RV) og Margrethe Vestager (RV)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod parabener i kosmetik til børn

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at der i EU indføres et totalt stop for brug og salg af kosmetik til børn, der indeholder parabener, og at der indføres særregler i Danmark for at sikre et nationalt forbud, indtil de skærpede regler er indført i EU. Folketinget pålægger i den forbindelse regeringen at tage kontakt med de enkelte medlemslande og Europa-Kommissionen med henblik på at gennemføre et forbud i flest mulige lande og med henblik på at få Europa-Kommissionen til at fremlægge et forslag om forbud på EU-niveau.

Bemærkninger til forslaget

Parabener er et konserveringsmiddel og hører til blandt de hyppigst anvendte konserveringsmidler. De bruges i en lang række fødevarer, i medicinske produkter og i kosmetik. Parabeners funktion er at dræbe et stort antal bakterier, gær- og mugsvampe og således sikre holdbarheden af produktet. De seks hyppigst anvendte parabener betegnes methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben og isobutylparaben. Parabenerne er optaget på EU’s prioriteringsliste over mulige hormonforstyrrende stoffer i kategori 1, hvilket betyder, at de har vist »klare tegn i dyreforsøg for hormonforstyrrende egenskaber«. Eksponering for parabener kan derfor betyde misdannede kønsorganer og dårlig sædkvalitet for drenges vedkommende, og piger kan få bryster for tidligt og have svært ved få børn.

Det er især kombinationseffekterne ved flere forskellige kemikalier, som forskerne er bekymrede for. Forskerne mener, at parabener, ftalater og pesticider er de tre hovedgrupper af kemikalier, som er medvirkende til, at danske børn kommer tidligere i puberteten end deres forældre gjorde. På Rigshospitalet oplever man i disse år en kraftig stigning i antallet af børn, som skal behandles, fordi de kommer i puberteten flere år før gennemsnittet. Nogle af de skader, der sker, varer hele livet.

Børn har lettere ved at optage visse stoffer i kroppen, da de har en anden adfærd og et andet aktivitetsniveau end voksne. Et foster og et spædbarn har et mere følsomt nervesystem, immunforsvar og forplantningssystem og tåler derfor ikke de samme mængder som voksne.

Miljøstyrelsen gennemførte i perioden juli 2008 til september 2009 en undersøgelse af toåriges udsættelse for kemiske stoffer via kontakt med forbrugerprodukter. Undersøgelsen konkluderede bl.a., at de bidrag, toårige modtager fra parabener – især propyl- og butylparaben – udgør en risiko for forstyrrelser af hormonsystemet. Børnenes eksponering for propyl- og butylparaben kommer overvejende fra kosmetiske produkter.

Kosmetiske produkter er produkter som fugtighedscremer, solcremer, shampoo, badeartikler, tandpasta og sæbe. Derudover dækker kosmetik sminke til børn (øjenskygge, lipgloss og læbestift) og ansigtsmaling og fastelavnssminke. Det er i dag tilladt og meget udbredt, at der tilsættes parabener i kosmetikprodukter til børn, på trods af at der findes ufarlige alternativer. De ufarlige alternativer findes i dag i de miljømærkede produkter.

Skriftlig fremsættelse

Per Clausen (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod parabener i kosmetik til børn.

(Beslutningsforslag nr. B 46).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.