Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring 2010

Familiestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2010 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 460 kr.

Familiestyrelsen, den 9. november 2009

Malene Vestergaard

/ Tove Hachmann